Problem: Content Security Policy vs Vue.js

Już wcześniej pisałem, że Vue.js wydaje się dla mnie idealną opcją jeżeli chodzi o JavaScriptowy lekki framework, dlatego też postanowiłem go użyć w moim konkursowym projekcie. Oczywiście development nigdy nie może być prosty i bezproblemowy a pierwszy większy problem pojawił się po podlinkowaniu Vue i skryptu wtyczki w indeksie. Po kolei.

Chciałem użyć najprostszego, stand-alone builda Vue ściągniętego prosto z githuba, aby nie obciążać przeglądarki 6000 linijkami webpacka po kompilacji jednoplikowych komponentów.

Niestety okazało się, że Chrome ma swoje Content Policy dotyczące wtyczek, a dokładniej skryptów JS. Wszystkie funkcje pokroju

alert(eval("foo.bar.baz"));
window.setTimeout("alert('hi')", 10);
window.setInterval("alert('hi')", 10);
new Function("return foo.bar.baz");

zostają automatycznie blokowane. Niestety Vue korzysta prawdopodobnie z konstruktora new Function() podczas kompilacji i renderingu tagów w widoku HTML.

Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Zastosowanie vue-loadera, rozbicie skryptu do single file components i build za pomocą webpacka.

$ npm install -g vue-cli
$ vue init webpack-simple my-project
$ cd my-project
$ npm install
$ npm run dev

Mam nadzieję, że webpack nie wpłynie znacząco na wydajność rozszerzenia, ale jeśli tak się stanie, to będę zmuszony wymyślić jakiś inny sposób.

 

Po wpisaniu

$ vue init webpack-simple simple-speed-dial

Dostaje gotowy config webpacka i npm scripts.

Rozszerzenie składa się z jednego komponentu App.vue. Aby przetestować działanie API służącego do wczytywania zakładek z przeglądarki korzystając z metody chrome.bookmarks.getRecent() muszę dodać “bookmarks” do manifest.json.

{
 "manifest_version": 2,
 "name": "Simple speed dial",
 "description": "Simple Chrome extension changing default speed dial into something more awesome.",
 "version": "1",
 "permissions": [
  "activeTab",
  "bookmarks"
 ],
 "chrome_url_overrides": {
  "newtab": "./simple-speed-dial.html"
 }
}

Można teraz przystąpić do testowania API dla wtyczek.

Moim zamiarem jest wyświetlenie 5 ostatnich zakładek dodanych przeze mnie do przeglądarki, zaraz po otworzeniu nowej karty w tle.

W pliku App.vue tworzę zatem puste pole danych w funkcji data:

export default {
    data: function () {
      return {
        test: 'this is test component',
        bookmarks: '',
      }
    },

Pod bookmarks oczywiście znajdować się będą wczytane zakładki. Jak to zrobić? Za pomocą metody created(), która może znaleźć się w dowolnym komponencie aplikacji.

created: function () {
      chrome.bookmarks.getRecent(5, function(recentBookmarks) {
        this.bookmarks = recentBookmarks;
        console.log(this.bookmarks);
      }.bind(this));
    }

Co tu robi instrukcja .bind(this)? W środku callbacka odwołujemy się do danych komponentu właśnie przez this, jednak kontekst wywołania tego słowa kluczowego jest inny, a więc pod thisem nie znajduje się nasz komponent a zawartość bookmarks.getRecent.

Dopiero po zastosowaniu .bind (lub też hacku w postaci var self = this) nasze dane będą widoczne dla warstwy widoku.

HTML wygląda tak:

<template>
  <div class="grid">
    <ul class="bookmarks__list">
      <li v-for="bookmark in bookmarks" class="bookmarks__element">
        <h5></h5>
        <a v-bind:href="bookmark.url"></a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</template>

Jest tu banalnie proste jednostronne bindowanie danych z tablicy zakładek, wypisywanie szczegółow oraz bindowanie atrybutu URL dla linku.

Po zainstalowaniu wszystko wyświetla się tak:

Dużo pracy jeszcze przede mną, ale najważniejsze już zostało chyba załatwione - konfiguracja środowiska i interakcja z API Chrome Extensions.

 

Repozytorium

https://github.com/svantetic/simple-speed-dial