Single File Components w VueJS na przykładzie listy zadań

W tym poście chciałbym opisać proces przepisywania projektu treningowego w ramach nauki frameworku VueJS, który przypadł mi do gustu z wszystkich jakie dane było mi przetestować (Backbone, AngularJS, React i Ember) a także postaram się przybliżyć coś co nazwane zostało Single File Components. Ale po kolei.

Dlaczego akurat Vue?

W React odrzuca mnie JSX oraz konieczność zainstalowania trzydziestu pięciu tysięcy node modułów aby zacząć cokolwiek w nim pisać, w Backbone nie przypasowała mi kwestia renderowania widoków i kolekcji, Ember wydaje mi się bardzo ciężki i niezbyt przyszłościowy. W Angularze 1 napisałem kiedyś prostą apkę w ramach FreeCodeCamp, ale w świetle wersji nr 2, która używa nielubianego przeze mnie TypeScripta, nie wydawał mi się dobrą opcja. Vue z kolei przemawia do mnie prostotą, niskim progiem wejścia, wygodą w użyciu, Single File Components i ogólną przyjemnością w pisaniu. Nadal ma się wrażenie, że piszemy w JavaScripcie, a nie w jakiejś HTMLowej hybrydzie czy w typowanej wersji JSa. Dodatkowo wprowadzenie do Vue na Laracasts.com jest bardzo zachęcające, ponieważ pan Jeff tłumaczy wszystko w bardzo przystępny sposób.

Dlaczego lista Todo?

Skoro wszyscy backendowcy mają kiedyś w ciągu swojego życia muszą napisać CMSa, to na frontendzie odpowiednikiem systemu zarządzania treścią jest chyba lista TODO. Poza tym uważam, że jest to jeden z najlepszych prostych projektów, w którym możemy przetestować jakąś technologie bez zbytniego nadwyrężania głowy, a przecież nauka czegoś nowego powinna być przyjemna.

Czym są Single File Components?

W mojej treningowej aplikacji dostępnej podlinkowanej na samym dole artykułu, znajduje się komponent Vue zdefiniowany w głównym pliku aplikacji - niech to będzie main.js.

var todo = {
 name: 'todo',
 props: ['name', 'text', 'id'],
 template: `<ul class="todo__element">
       <li class="todo__detail todo__name"> </li>
       <li class="todo__detail todo__text"> </li>
       <li class="todo__detail todo__action"> 
       <button class="todo__delete" @click="completeTodo()">Complete</button> </li>
       </ul>`,
 methods : {
  completeTodo : function() {
   window.EventBus.$emit('todo_completed');

  }
 }

}

W obiekcie Todo znajduje się kilka zmiennych.

Name przechowuje nazwę komponentu, z której możemy skorzystać wywołując go w innym komponencie

Tablica props, zawierająca atrybuty, które możemy przekazać z parent componentu. W tym przypadku są to pola odpowiedzialne za nazwę, treść i id naszego obiektu Todo przekazywane z nadrzędnego komponentu todo-list.

Methods zawiera funkcje wywoływane z środka naszego szablonu. W tym przypadku completeTodo odpowiadało za emitowanie eventu ukończenia jakiegoś eventu do rodzica, który zajmował się usuwaniem elementu z localStorage przeglądarki. EventBus to coś w rodzaju pseudo-Vuexa, czyli implementacji architektury Flux w VueJS.  Jeszcze nie miałem okazji pracować z Vuexem, ponieważ w tak małej aplikacji, która przechowuje conajwyżej dwa stany elementów TODO nie jest to zbyt sensowne.

Template, czyli główny szkopuł. Doszło tutaj do sytuacji niemal wyjętej z Reacta, czyli pisanie HTMLa w pliku skryptu JS pomiędzy odwróconymi apostrofami z ES6. Bez backticków HTML musiał być pisany albo w jednej linii albo z znakiem \n na końcu każdej linijki, co z oczywistych względów jest nieczytelne. Poza tym informacje o stylu są zapisane w style.scss, do którego nie mamy siłą rzeczy wglądu póki nie uruchomimy dwukolumnowego layoutu w edytorze.

A co gdyby cały nasz komponent, czyli kod szablonu HTML, logika Vue i styl w Sassie znajdował się w jednym pliku z rozszerzeniem .vue?

Na pomoc przychodzą Single File Components, dzięki czemu wszystko staje się trochę bardziej przyjazne dla developera.

 <template>
<ul class="todo__element">
       <li class="todo__detail todo__name"> {{ name }}</li>
       <li class="todo__detail todo__text"> {{ text }}</li>
       <li class="todo__detail todo__action"> <button class="todo__delete" @click="completeTodo()">Complete</button> </li>
       </ul>
</template>
<script>
export default {
 name: 'todo',
 props: ['name', 'text', 'id'],
 methods : {
  completeTodo : function() {
   window.EventBus.$emit('todo_completed');
  }
 }
}
</script>
<style lang="scss">
.todo {
 &__head {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  list-style: none;
 }
 &__element {
  @extends .todo__head;
 }
 ...

</style>

Ale jak to tak, w jednym pliku i widok i logika? Nie o to PHPowcy walczyli!

Cóż, takie dysputy polecam zainteresowanym internetowymi wojnami, ja po prostu zostanę przy takim sposobie pisania aplikacji.

Czym taki zapis różni się od tego standardowego sposobu, prosto w pliku .js? Po pierwsze - nie przypisujemy całej instancji komponentu do zmiennej, ani nie wywołujemy konstruktora Vue() lub Vue.component(). Zamiast tego cała logika znajduje się w nawiasach exports default {}, czyli polecenia eksportującego nasz kod do modułu możliwego do zaimportowania w innym pliku .vue lub entry poincie aplikacji.

Jeżeli chcemy skorzystać z istniejącego modułu, po prostu używamy “import”. Tutaj przykład z nadrzędnego komponentu renderującego kolejne zadania z otrzymywanej przez atrybut ‘todos’ listy zadań

 <template>
 <div class="todo__list">
     <todo v-for="singleTodo in todos" :name="singleTodo.name " :id="singleTodo.id" :text="singleTodo.text" ></todo>
      </tr>
  </div>
</template>
<script>
import todo from './todo.vue';
export default {
 name: 'todo-list',
 props: ['todos'],
 components: {
  'todo' : todo
 }

}
</script>
<style lang="scss">
</style>

Należy też pamiętać, że w VueJS tworząc nowy komponent (nawet jeśli nie używamy single file components) data musi być funkcją zwracającą obiekt z danymi, a nie po prostu obiektem. Przykład z głównego komponentu mojej listy todo, gdzie funkcja data zwraca defaultowe, przykładowe TODO, jeżeli użytkownik w localStorage przeglądarki nie posiada już wcześniej zapisanych zadań:

data: function() {
  return {
  todosFile: [{
   id: 1,
   name: "Mark",
   text: "Do something productive",
   completed: false
  }, {
   id: 2,
   name: "Ann",
   text: "Send some important mails",
   completed: false
  }]
 }},

 

Jak się to za to zabrać?

Najprostszym sposobem będzie skorzystanie z gotowego rozwiązania w postaci vue-cli, które znajduje się pod adresem https://github.com/vuejs/vue-cli lub za pomocą npma npm install -g vue-cli Vue-cli jak sama nazwa wskazuje to command line interface zawierający w sobie kilka predefiniowanych generatorów scaffoldujących naszą aplikacje. Najprotszym rozwiązaniem jest webpack-simple, który po zainstalowaniu uruchomimy poleceniem vue init webpack-simple nazwa-projektu Dostajemy wtedy gotowy package.json i config webpacka. Co nam to daje? A no możliwość kompilacji naszych single file components w plikach .vue do jednego dużego, gigantycznego wręcz bundle.js. Jakby tego było mało dostajemy też webpackowy serwer developerski z hot-reloadem modułów, czyli zmiany wprowadzane w naszych komponentach w czasie prawie-rzeczywistym lądują w przeglądarce bez przymusu wciskania CTRL+R. npm run dev

Jak wygląda struktura katalogów i jakie pułapki tam się znajdują?

 

Struktura jest bardzo prosta. W src defaultowo znajduje się już przykładowy plik .vue oraz entry point naszej aplikacji, w którym musimy zaimportować główny komponent. Należy pamiętać o wywołaniu funkcji render w środku komponentu i zdefiniowaniu ”el” określającego punkt zamontowania naszej aplikacji w głównym pliku index.html. W moim przypadku plik main.js wygląda tak:

import Vue from 'vue'
import App from './App.vue'
window.EventBus = new Vue()
new Vue({
 el: '#app-container',
 render: h => h(App)
})

 

Jeżeli komuś nie podoba się zaproponowany układ folderów można zmienić to w configu webpacka.

entry: './src/main.js',
 output: {
  path: path.resolve(__dirname, './dist'),
  publicPath: '/dist/',
  filename: 'build.js'
 },

Przy kompilacji komponentów spotkałem się z problemem związanym z SCSSem.

Webpack odwoływał się do niestniejącego modułu vue-style-loader. W takim wypadku należy uruchomić npm install --save-dev vue-style-loader W przypadku innych problemów należy śledzić konsolę przeglądarki, która zwraca bardzo obszerne opisy błędów.

Komu to potrzebne?

Wydaje mi się, że ostatni wzrost popularności Vue wpłynie na sposób w jakim pisane są obecnie aplikacje w tymże frameworku i ogólny trend modularyzacji JavaScriptu sprawi, iż Single File Components staną się standardem. Nie wiem czy podobna funkcja istnieje w konkurencyjnych frameworkach, ale jeśli nie to Vue posiada w rękawie bardzo mocną kartę. Jeżeli ktoś nie miał z Vue wcześniej do czynienia, lub myślał, że to “just another JavaScript framework” Single File Components powinny być ogromną zachętą do przestowania go.

O Vue na pewno napiszę jeszcze przy innej okazji a tymczasem parę linków:

Dokumentacja Vue

https://vuejs.org/v2/guide/

Repo Vue-cli

https://github.com/vuejs/vue-cli

Repo z projektem

https://github.com/svantetic/vuejs-todo

GitHub pages z buildem listy zadań

https://svantetic.github.io/vuejs-todo/

###